Devínska
Barónka
02 /204 00 125
02 /207 612 08
Šustekova
Devínska
Barónka
Sportpark
Iuventa

V našich strediskách v centre Barónka, Devínska a Šustekova umožňujeme platbu:

  • v hotovosti
  • kartou
  • benefit plus
  • ticket energy
  • ticket academica
  • ticket multi
  • ticket compliments